เกณฑ์การประเมินงานบูรณาการและโครงการ

Size_website

PSC มอบรางวัลนักออมดีเด่น

PSC Open House in Accounting

Size_website

เด็ก PSC คว้ารางวัลเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ฯ

PSC

เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

 

ประชาสัมพันธ์เรื่อง กยศ.

ประชาสัมพันธ์เรื่อง กยศ

PSC มอบรางวัลนักออมดีเด่น

Size_website

คุณวรนาถ รอดเงิน ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขานนทบุรี มอบรางวัลนักออมดีเด่นให้กับนักศึกษาที่มีวินัยการเงินและเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีในการออม และมอบเงินสนับสนุนให้กับวิทยาลัยฯ เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

Read more »