44

ขอแสดงความยินดี

Size_website

ACC คว้ารางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ

Size_website2

PSC จัดสอบวัดความรู้ TOEIC

Size_website

DMD คว้ารางวัลแข่งขันทักษะวิชาชีพ

Size_website

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.

 

ครอบครัว PSC ไม่ทิ้งกัน…

10957553_798343120203150_2574142467947259118_n

ครอบครัว PSC ส่งมอบกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องชัยนนท์ เสือโพช เนื่องด้วยเหตุอัคคีภัยในช่วงที่ผ่านมา PSC มอบเงินช่วยเหลือกว่า 30,000 บาท ขอบคุณนักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครองที่ร่วมมอบน้ำใจในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay Contest)

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ