26961680_1610263112344476_5474310232596033466_o

การแข่งขันทักษะวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2560

PSCสอบมาตรฐานวิชาชีพ7

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

food1

นักศึกษาPSCวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์บริการอาหารว่าง

ติดตั้ง4

ฝึกจริง ทำจริง ที่PSC

PSC2017-1

PSC เข้ารับมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รับรางวัล_180214_0001
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี Read more »

Makro HoReCa Challege2018


1
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ กับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขั้น Makro HoReCa Challege2018 รอบคัดเลือกภาคกลาง
Read more »

Thailand Culinary Academy International Culinary Compeltition (Year 2017)

27540085_1513367742049758_258431850838724669_n
ขอแสดงความยินดีกับนาย ปารเมศ สายสุทธิ นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ ในการเป็นหนึ่งในเยาวชนเชฟทีมชาติไทย ในการแข่งขัน Thailand Culinary Academy International Culinary Compeltition (Year 2017)
Read more »

กีฬาสี PSC XTREME GAME 2017

กีฬาสีภายในวิทยาลัยฯ PSC XTREME GAME 2017  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักเรียนได้มีการออกกำลังกาย มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

27356034_947544265405228_5126820446067810177_o Read more »