Facebook horizon

การศึกษาไร้พรมแดน

ประกาศรับใบ รบ.

เกณฑ์การประเมินงานบูรณาการและโครงการ

Size_website

PSC มอบรางวัลนักออมดีเด่น

PSC Open House in Accounting

 

ภาพบรรยากาศเรียนปรับพื้นฐาน รอบที่1

Size_website

PSC จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 ซึ่งน้องๆให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีรุ่นพี่พร้อมคณะครู อาจารย์ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

Read more »

พิธีรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

Size_website

เชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์