5871

เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดโลกอาชีพ

Facebook horizon

การศึกษาไร้พรมแดน

ประกาศรับใบ รบ.

เกณฑ์การประเมินงานบูรณาการและโครงการ

Size_website

PSC มอบรางวัลนักออมดีเด่น

 

แผนที่รถบัส PSC

bus PSC

คลิกเพื่อดูแผนที่รถบัส

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

Size_website

วิทยาลัยฯจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับชั้น ปวช.1 รอบเช้าโดยมี ดร.ณิชาภัทร จารุจินดา ผู้รับใบอนุญาต กล่าวต้อนรับ  อ.วรลักษณ์ ไชยเดชะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ แจ้งนโยบายของวิทยาลัยฯ อ.สนธยา มาแจ้ง หัวหน้างานพัฒนาวินัย แจ้งระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา และคุณสุธิพันธ์ บุษปนิกรกุล ชี้แจงเรื่องการดูแลรักษาเสื้อผ้า บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

Read more »