13391481_1736076213338455_2643678994957960018_o

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำนักงานบัญชีและธนาคารวิทยาลัย

5871

เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดโลกอาชีพ

Facebook horizon

การศึกษาไร้พรมแดน

ประกาศรับใบ รบ.

เกณฑ์การประเมินงานบูรณาการและโครงการ

 

ประกาศการประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกงาน

13392221_1721844061407771_4107898697551972515_o

ข่าวประกาศจากงานฝึกงานสำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2   กำหนดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการฝึกงานประจำปีการศึกษา2559

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำนักงานบัญชีและธนาคารวิทยาลัย

13391481_1736076213338455_2643678994957960018_o

 

คณะผู้บริหาร ครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสำนักงานบัญชี (PSC-PAO)

และธนาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2559

Read more »