MICE01

MICE แชร์ความรู้…สู่การเป็นมืออาชีพ

Size_website

ACC มุ่งผลิตนักบัญชีทำงานได้จริง

web

PSC จับมือกับ Kmutnb ทำกิจกรรมค่ายวิชาการ

Size_website

BIT ออกบริการคืนความสุขให้ประชาชน

Size_website

นศ. TOURISM จัดทริปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 

ขอเชิญร่วมโหวต “รางวัล MV.ยอดนิยม” ของนักศึกษา PSC

ขอเชิญร่วมโหวต “รางวัล MV.ยอดนิยม” ของนักศึกษา PSC

tobeno.1
ขอเชิญร่วมโหวต (กด Like ใน Youtube) ให้แก่มิวสิควิดีโอที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 10 ทีม ผลงานใดที่ได้รับการโหวตความนิยมมากที่สุด จะได้รับ “รางวัล MV.ยอดนิยม” โดยปิดรับผลโหวตในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00 น.
สำหรับผลการตัดสินรางวัล MV.ยอดนิยม จะประกาศในงานตัดสินการประกวดมิวสิควิดีโอเพลง “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา” ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

http://mct.rmutp.ac.th/info/wordpress/shortcodes-videos

ทีมที่ 25 PSC TO BE SHOW วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

ทีมที่ 26 Media maker team วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

ทีมที่ 27 Orange Film วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

TOURISM จัดอบรมการปฎิบัติจัดนำเที่ยวให้นักศึกษา

TOUR

วิทยาลัยฯนำนักศึกษาสาขาท่องเที่ยวเข้าร่วมการอบรมการปฎิบัติจัดนำเที่ยว โดยมีคุณจารุณี  สุขมาลปิติ ผู้จัดการบริษัทบอร์น วาเคชั่นจำกัด เป็นวิทยากรพิเศษในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์