BIT PSC2

ขอแสดงความยินดีกับ นศ.BIT

MOU chaina

PSC สานสัมพันธ์ไทย-จีน

งานแสดงผลงาน DMD “คลอด2 เกิดแน่ถ้าแน่จริง”

คลอด2 (เกิดแน่…ถ้าแน่จริง)

ผลการสอบ TOEIC (Test of English for International Communication)

ผลการสอบ TOEIC (Test of English for International Communication)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

PSC_PR1

ประชาสัมพันธ์ยังนักศึกษาใหม่ที่ได้รับ ใบรบ.และใบปพ.1 ให้นักศึกษานำมายื่นที่งานรับสมัคร และเอกสารตัวไหนที่ยังไม่ได้นำมายื่นรบกวนนำมายื่นภายในวันที่ 30 เมษายน 2557

กำหนดคืนเงินค่าประกัน

PSC_money