13391481_1736076213338455_2643678994957960018_o

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำนักงานบัญชีและธนาคารวิทยาลัย

5871

เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดโลกอาชีพ

Facebook horizon

การศึกษาไร้พรมแดน

ประกาศรับใบ รบ.

เกณฑ์การประเมินงานบูรณาการและโครงการ

 

โครงการขับขี่ปลอดภัย

1IMG_0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยโดยมีการอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อการนำไปใช้ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในชีวิตประจำวัน โดยบริษัท Honda วันที่ 22 กรกฏาคม 2559 

Read more »

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

13697219_17550017814452898_3689823019478594202_n

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และวัดบวร ท้องสนามหลวง  วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

Read more »