28

PSC รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 ครั้ง

PSCสอบมาตรฐานวิชาชีพ2

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

PSC SMART CAMP 2018

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรม PSC SMART CAMP 2018

PSCสอบมาตรฐานวิชาชีพ1

ฝึกจริง ทำจริง ที่PSC

PSC2017-1

PSC เข้ารับมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31

 

PSC แบ่งปันรักสู่สังคม ณ วัดพระบาทน้ำพุ

กิจกรรม PSC แบ่งปันรักสู่สังคม ที่วัดพระบาทน้ำพุ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์ได้นำเงินบริจาคจากนักศึกษาและคณะครูภายในวิทยาลัยจำนวนเงินทั้งหมด 41,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
3 Read more »

พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ได้จัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความกตัญญุกตเวทีต่อบุพการี ครูบาอาจารย์ และเพื่อการสืบทอดประเพณี การบวชเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ วัดแคนอก จังหวัดนนทบุรี
29386603_2046411082304965_7505409466624376832_n
Read more »

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรประจำปีการศึกษา 2560

การอบรมความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน

วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการอบรมความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน โดยมี นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน กิจกรรมนี้จัดโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ อบรมในวันที่ ๕-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ วิทยากรคือนายสุรเชษฐ วิริยะศิริกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้เข้าอบรมคือนักศึกษาและคณะอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์28947381_1663167073720746_68246411686983702_o

Read more »