13391481_1736076213338455_2643678994957960018_o

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำนักงานบัญชีและธนาคารวิทยาลัย

5871

เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดโลกอาชีพ

Facebook horizon

การศึกษาไร้พรมแดน

ประกาศรับใบ รบ.

เกณฑ์การประเมินงานบูรณาการและโครงการ

 

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ”ในกระแสโลก:ก้าวต่อไปของการศึกษาและเศรษฐกิจไทยในบริบทของAEC”

banner facebook drsurin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สโมสรโรตารีนนทบุรี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษโดย ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน

ในห้วข้อ”ในกระแสโลก : ก้าวต่อไปของการศึกษาและเศรษฐกิจไทยในบริบทของ AEC”

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559  เวลา 18.30-20.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

สำรองที่นั่งด่วน  โทร 02 967 5050

งานถนนสายวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559

IMG_0477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการและอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สัวสดิ์ร่วมเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดนนทบุรี บริเวณท่าน้ำนนท์ เพื่อเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงผลผลิตทาวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้สาขาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สัวสดิ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการสาธิตและจำหน่ายหมี่กรอบและขนมจีนน้ำพริกภายในงาน

Read more »