Size_website

PSC มอบรางวัลนักออมดีเด่น

PSC Open House in Accounting

Size_website

เด็ก PSC คว้ารางวัลเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ฯ

PSC

เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

Size_website

PSC จัดอบรมพัฒนาบุคลากร

 

PSC สนับสนุนน้ำดื่ม ร.ร.นนทบุุรีพิทยาคม

Size_website2

ดร.กัณฐชา จารุจินดา ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ มอบน้ำดื่มสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม เป็นจำนวน 1,200 ขวด ให้กับน้องๆ และนักกีฬา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนนนทบุรีพิทยาคม

PSC Open House in Accounting

เกมบวกเลข

เกมภูเขาคณิตศาสตร์