PSC

นศ.คว้ารางวัลจากงาน Green Living

Size_website

FOOD คว้ารางวัลจากการแข่งขัน LIVE HOT COOKING

psc2

PSC มอบน้ำใจ…ไม่ทิ้งกัน

Size_website

PSC จับมือกับ UTCC สานสัมพันธ์ทางการศึกษา

cleaning

MICE ร่วมรณรงค์ 5ส

 

PSC จับมือกับ UTCC สานสัมพันธ์ทางการศึกษา

Size_website

พิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ภายใต้โครงการ “มหาวิทยาลัยพี่ วิทยาลัยน้อง” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

Read more »

PSC ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมฯ

Size_website

อาจารย์วรลักษณ์ ไชยเดชะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีเกษรนนท์ สถานีสวัสดิการสมานฉันท์ เทิดไท้องค์ราชินี ประจำปี 2557

Read more »