11888096_507290862763906_7603478055219774739_n

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบไล่ธรรมศึกษา

Size_website

อบรมการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพในงานบริการ

Size_website

คลิก!!! ตรวจสอบรายชื่อ

Size_website

นศ.PSC เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557

Size_website

เด็ก PSC คว้าทุน HARBIN บินตรงสู่จีน

 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา

8

ฝ่ายกิจกรรมวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา โดยมีอาจารย์วรลักษณ์ ไชยเดชะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเป็นประธานในพิธี ภายในกิจกรรมมีการเดินขบวนเข้าสู่สนาม คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาร่วมกันร้องเพลง สดุดีมหาราชา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

Read more »

คลิก!!! ตรวจสอบรายชื่อ

Size_website

ตารางนำเสนอหัวข้องานบูรณาการรอบบ่าย1-58.xls