งานการเงิน


ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
 
1.โอนค่าธรรมเนียมเข้า ธนาคาร กสิกรไทย   030-3-54166-7
2.ส่งหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมเข้า LINE งานการเงิน          

Payment form
แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ผ่านธนาคาร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
>>ธนาคารกรุงไทย
>> ธนาคารธนชาต

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.​)
>>กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)