สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอ โครงการ “นนทบุรี เสน่ห์ใกล้กรุง” จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี