การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ผลการประเมินระดับ 3 ดาว

ดร.กัณฐชา​ จารุ​จินดา​ ผู้จัดการ​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​พงษ์​สวัสดิ์ การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ผลการประเมินระดับ 3 ดาว ณ ห้องประชุมจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง