เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ โดยอาจารย์วรลักษณ์ ไชยเดชะ พร้อมตัวแทนบุคลากร เจ้าหน้าที่
เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าให้แก่นางกาญจนา มากโฉม ขอให้หายป่วยและสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ว
ด้วยความปรารถนาดีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน