กิจกรรมการประชุมอนุกรรมพัฒนาเเรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ)

กิจกรรมการประชุมอนุกรรมพัฒนาเเรงงานและประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ)