รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม

ดร.ณิชาภัทร​ จารุจินดา​ ผู้รับ​ใบอนุญาต​วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เข้ารับรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี