ราววัลโครงงานการเงิน ระดับโครงงานสร้างสรรค์ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้ Planning Fin for Life

  ผู้อำนวยการวรลักษณ์ ไชยเดชะ ร่วมเเสดงความยินกับนักศึกษาและคณะครูที่ได้รับราววัลการประกวด โครงงานการเงิน ระดับโครงงานสร้างสรรค์ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้ Planning Fin for Life กับผู้ที่ผ่านเข้ารอบจัดทำผลงานในโครงการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin.ดี We Can Do Season 2 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี