📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ งดการเรียนการสอนเนื่องในวันครู

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัย​ฯงดการเรียนการสอน​⛔️⛔️วันที่ 16 ม.ค.63 เนื่องในวันครู👨‍🏫👨‍🏫 และเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ✅✅วันที่ 17 ม.ค.63
งานรับสมัครและการเงิน เปิดให้บริการตามปกติ 📌📌