นักศึกษา PSC คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

      ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐวดี กลับดี นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยร่วมถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรีและรับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทุนการศึกษา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2563