PSC กิจกรรม นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา 🙏🙏

     PSC ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรม “PSC นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา อาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก” โดยมี ดร.ณิชาภัทร จารุจินดา ผู้รับใบอนุญาต และ อาจารย์วรลักษณ์ ไชยเดชะ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารและครูอาจารย์และนักศึกษา นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา อาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยองค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ และร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศถวาย โดยมีเจ้าอาวาสวัดนครอินทร์ เป็นประธานสงฆ์ ณ สนามลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 💕💕