ร่วมรณรงค์ ลดใช้แก้วและหลอดพลาสติก 🚫🚫

ร่วมรณรงค์ ลดใช้แก้วและหลอดพลาสติก 🚫🚫
วิทยาลัยฯ ขอร่วมเชิญรณรงค์ลดใช้แก้วพลาสติกทุกๆวันศุกร์ พร้อมสนับสนุนให้หันมาใช้แก้วน้ำส่วนตัว เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนและส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำและช่วยลดภาวะโลกร้อน