เดือน: กุมภาพันธ์ 2563

รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 🥇🥇

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เข้ารับเกียรติบัตรผู้บริหาร ครูดีเด่น และนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์