รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 🥇🥇

       ครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เข้ารับเกียรติบัตรผู้บริหาร ครูดีเด่น และนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จ.ชลบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดย ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตร 👏👏
🥰🥰ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญทอง 111 เหรียญ รางวัลเเหรียญเงิน 171 เหรียญ รางวัลเหรียญทองแดง 69 เหรียญ รางวัลชมเชย 10 รางวัล รวม 361 รางวัล 🥇🥇