กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช.1 – ปวช.3 📢📢📢

ประชาสัมพันธ์📢 เรียนเชิญประชุมผู้ปกครองทุกท่านเข้ารับทราบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 💕🏠