ตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษา🔍🔍

📣📣ประกาศผลการเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับ ปวช.1,ปวช.2,ปวส.1 รอบเช้า ☀️☀️
ประกาศผลการเรียน เวลา 10.00 น.
ระดับ ปวช.3,ปวส.2 รอบเช้า☀️☀️
ประกาศผลการเรียน เวลา 18.00 น.
ทุกระดับชั้น รอบบ่าย 🌑🌑
ประกาศผลการเรียน เวลา 18.00 น.
📌📌สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ >>ระบบตรวจสอบผลการเรียน<<
http://epsc.pongsawadi.ac.th/student_info/ 👈👈
* หมายเหตุ
ID : 02XXXX
PASSWORD : วันเกิด/เดือน