📣📣ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมงานราตรี

      📣📣เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 📌📌วิทยาลัยฯจึงมีมติขอเลื่อนการจัดกิจกรรมงานราตรี ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 นี้ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานศึกษาและความปลอดภัยของทุกๆท่าน หากสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 🙏🙏