📣📣ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษา

      📣📣เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 📌📌วิทยาลัยฯจึงมีมติขอเลื่อนการจัดกิจกรรมพิธีมอบ เกียรติบัตรนักเรียน-นักศึกษา ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 นี้เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานศึกษาและความปลอดภัยของทุกๆท่าน หากสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 🙏🙏