PSC เดินตามรอยบาทพระศาสดา บวชสามเณรภาคฤดูร้อน 🙏🙏

                 “PSC เดินตามรอยบาทพระศาสดา บวชสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 13” โดย ดร.ณิชาภัทร จารุจินดา ผู้รับใบอนุญาต และ อ.วรลักษณ์ ไชยเดชะ ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งผู้ปกครองและคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดแคนอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนักศึกษาสมัครเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรจำนวน 13 คน การนี้ พระครูศรีสิทธิการ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดแคนอก เป็นพระอุปัชฌาย์ 🙏🙏