📣ประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนกำหนดการวัดตัดชุดนักศึกษา

📣ประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษาใหม่ ที่มีกำหนดการมาวัดตัวตัดชุดในวันที่ 1-3 เมษายน นี้วิทยาลัยฯขอทำการเลื่อนกำหนดการออกไปและต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป้นอยากยิ่ง🙏เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบายของเชื้อไวโคโรน่าหรือโควิด 19 😷ถ้าสถานการณ์คลี่คล้ายลงวิทยาลัยฯจะทำการแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง 🤘🤘
👉โปรดติดตามข่าวสารทางเพจ และเว็บไซต์ของทางวิทยาลัยฯเป็นระยะ