รักใสๆ ห่วงใยความสะอาด จากคณะผู้บริหาร 💞💞

รักใสๆ ห่วงใยความสะอาด ปราศจากโควิด-19 💞💞
คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ขอสนันสนุนลูกรักร่วมใจใส่แมส😷😷
เพื่อความปลอดภัยและห่างไกลเชื้อไวรัสโควิด-19 👍👍

#PSC2020 #พงษ์สวัสดิ์คือบ้านคือสถานศึกษา