📣📣 ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ 📝📝 ประจำปีการศึกษา 2563

📣📣 ประกาศ📣📣รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้กยศ.ประจำปี 2563
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผ่านระบบ📝📝
สำหรับผู้ที่มีรายชื่อให้เข้ามารายงานตัวและส่งเอกสาร
แบบคำขอ และ แบบกยศ.101
📌📌ที่งานการเงิน ในวันที่ 20 ก.ค.63 เวลา 14.00 น.
ขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยในการติดต่อทุกครั้ง😷😷
** นักศึกษาคนใดไม่เข้ารายงานตัวถือว่า สละสิทธิ์ ‼️

🔎
🔎 >>> ประกาศรายชื่อผู้กู้ กยศ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  <<<
📑📑 >>> เอกสารที่ต้องทำมารายงานตัว <<<