📣📣ประกาศนัดหมายเซ็นสัญญาเงินกู้ กยศ.

📣📣ประกาศสำหรับนักศึกษาผู้กู้ กยศ. ประจำปีการศึกษา 2563
รายใหม่และต่อเนื่องเปลี่ยนระดับการศึกษา ให้มาประชุมเซ็นสัญญาเงินให้กู้ยืม (กยศ.) ตามที่นัดหมาย 
พร้อมนำเอกสารมายืนรายละเอียด >> https://pongsawadi.ac.th/psc2019/เอกสารตัวอย่าง-กยศ-63/📝📝
———————-

☎️☎️ พูดคุย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 967 5050
#PSC2020 #พงษ์สวัสดิ์คือบ้านคือสถานศึกษา