เดือน: มีนาคม 2564

📣📣 รางวัล เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 👏👏

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นัฐกานต์ วิบูลย์เชื้อ ปวช.3 สาขาการบัญชี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เยาวชนดีเด่น อันดับที่ 1 ของประเทศ ประจำปี 2564”