วันอาสาฬหบูชา 🙏🙏

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมวิถีใหม่ ด้วยการส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (E-CARD) และเรียนรู้พุทธประวัติ ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ในรูปแบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2564  >> https://ecard.dra.go.th/
————————-
อ่านข้อมูลเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา
https://hilight.kapook.com/view/26024