📣📣ประชาสัมพันธ์ จากงาน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาจาก
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

>>>  ตรวจรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ระดับ ปวช.

>>>  ตรวจรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ระดับ ปวส.

 

📣📣 ดูรายละเอียด  >>>  ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำสัญญาและการจัดทำแบบยืนยัน รายใหม่