📣📣ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

** เน้นย้ำผู้สมัครให้ปริ้นเอกสารเป็น หน้าหลัง

ตัวอย่างการเขียนเอกสาร

** เอกสารที่ต้องใช้ยืนและข้อห้ามของใบสมัคร