๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 🙏🏻🙏🏻

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 🙏🏻🙏🏻
พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 🙏🏻🙏🏻
————————-
พงษ์สวัสดิ์คือบ้านคือสถานศึกษา
————————-
LINE : @PSC1972
Call Center : 02 967 5050
TikTok : Pongsawadi College
Instagram : PSC_PONGSAWADI
Website : www.pongsawadi.ac.th
Facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์