📣📣 รางวัล เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 👏👏

อาชีวะหนึ่งเดียวในจังหวัดนนทบุรี..👏👏
“เยาวชนดีเด่นรับโล่รางวัลจากศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี” เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด กระทรวงศึกษาธิการให้ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี มอบโล่รางวัลเยาวชนดีเด่นแก่นายอาทิตย์ เรืองฤทธิศักดิ์ นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565