📣📣 ประชาสัมพันธ์จากงานกิจกรรม “การคืนเงินค่ากิจกรรม”

📣📣แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากงานกิจกรรมนักศึกษา #การคืนเงินค่ากิจกรรมพิธีรับวุฒิบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช./ปวส. ปีการศึกษา 2562 และ 2563 (ไม่ได้จัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด) ทางวิทยาลัยฯได้ดำเนินการคืนเงินตามการแจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีตกหล่นให้ติดต่อช่องทาง ✅✅ inbox เพจวิทยาลัย ❌❌ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น ‼️ หากเลยกำหนดวิทยาลัยฯ จะนำเงินไปสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า🙏🏻🙏🏻