กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.1 ภาคเรียนที่ 1/2565

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน 🤝🏡วิทยาลัยฯ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสำหรับนักศึกษาปวช.1 🤟🤟 #PSC #วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

กิจกรรมวันดังกล่าว ประกอบไปด้วย 🥗🫕🍜การจัดเลี้ยงอาหารเช้า สำหรับผู้ปกครอง โดยนักศึกษาสาขางานอาหารและโภชนาการ 🤝🤝 การรับฟังแนวนโยบายของวิทยาลัยฯที่จะพัฒนาน้องๆในปีการศึกษา 2565 จากท่านผู้อำนวยการ และ พบครูที่ปรึกษา เพื่อรับทราบแนวทางการดูแลบุตรหลานตลอดที่อยู่ใน PSC🥰🥰พร้อมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและคุณครู