พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ จัดแถลงข่าวพร้อมลงนาม MOU ร่วมกับพันธมิตรกว่า 30 หน่วยงาน

เร่งพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ จัดแถลงข่าวพร้อมลงนาม MOU ร่วมกับพันธมิตรกว่า 30 หน่วยงาน รองรับการเปิดประเทศ PSC พร้อมก้าวต่อเพื่อส่งเสริมธุรกิจไมซ์อย่างมืออาชีพ ✍️✍️

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ดร.กัณฐชา จารุจินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษสวัสดิ์ #PSC เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง แถลงข่าวการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ขับเคลื่อนไมซ์ภูมิภาค รองรับการเปิดประเทศ ณ ห้องจามจุรี โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

ภายในงานมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ด้าน คือ 1) ความร่วมมือบูรณาการศูนย์เครือข่ายไมซ์ในภูมิภาคระหว่างทีเส็บ กับศูนย์เครือข่ายไมซ์ในภูมิภาค 11 ศูนย์ 2) ความร่วมมือโครงการตั้งศูนย์เทียบโอนหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านไมซ์ (Non-Degree) สู่ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ (Credit Transfer/Credit Bank) ระหว่างทีเส็บ กับสถาบันการศึกษาไมซ์ 5 แห่ง และ 3) ความร่วมมือหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากลระหว่างทีเส็บ กับสถาบันการศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา 13 แห่ง เพื่อร่วมมือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ รองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจไมซ์ให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ และบูรณาการระหว่างภูมิภาคทั่วประเทศ