Month: July 2022

เรื่องการเงิน #DEKPSC เอาอยู่

เรื่องการเงิน #DEKPSC เอาอยู่ การอบรมการพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงิน สำหรับนักศึกษา ปวช.1 และ ปวช.2 สาขาบัญชีและการท่องเที่ยว โดยการบรรยายพิเศษจาก ดร.นักสิทธ์ ศักดาพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เรื่องเงินเรื่่องง่าย มาเรียนรู้จัดการด้านการเงินกับเรา #PSC

มารัวๆๆๆนักศึกษา ปวส.2 MICE

มารัวๆๆๆนักศึกษา ปวส.2 MICE ฝึกสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับ Producer มืออาชีพ อ.ธีร์ ธีรวโรภาส เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 65 นักศึกษา MICE ฝึกสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับ Producer มืออาชีพ อาจารย์พิเศษ อ.ธีร์ ธีรวโรภาส ในการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความรู้ที่ได้จากการเรียน นักศึกษาของ #PSC นำไปใช้ในการฝึกทำงานกับ Producer มืออาชีพ นักศึกษาจะได้มีความเข้าใจใน ขั้นตอนการทำงาน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ณ หอศิลปวัฒนธรรม แห่ง กรุงเทพมหานครการกรุงเทพมหานคร #showcase

วิทยาศาสตร์การอาหาร #PSC

วิทยาศาสตร์การอาหาร #PSC อร่อยถูกใจแล้ว เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเราก็ใส่ใจเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของอาหาร วันนี้ตามนักศึกษาสาขาอาหารฯ #PSC ไปทดลองความสะอาดรอบตัวตามหลักสุขาภิบาลกันหน่อย เราไปดูกันว่าเด็กอาหารเค้าเรียนรู้หลักวิทยาศาสตร์กันอย่างไร #PSC เรียนจริง ปฎิบัติจริงตามหลักการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #food Science การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์กับอาหาร นักศึกษา PSCจะได้เรียนรู้และพัฒนา เพื่อให้เกิดการศึกษาทาง ด้านกายภาพเคมีและลักษณะทางชีวเคมีด้านอาหาร

แห่เทียนพรรษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 2565

แห่เทียนพรรษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 2565 ณ วัดนครอินทร์ นนทบุรี การถวายเทียนพรรษาเป็นประเพณีวันเข้าพรรษาของชาวพุทธที่ได้กระทำต่อเนื่องกันมาแต่พุทธกาลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา มีตำนานเล่าขานกันมาว่าในอดีตในหลายจังหวัดเกี่ยวกับการถวายเทียนพรรษา แต่แอดมินขอนำตำนานของชาวจังหวัดอุบลราชธานีมาเล่าสู่กันฟัง ก่อนสมัยของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองอุบลในสมัยนั้น ในการทำเทียนพรรษาและการแห่เทียนของชาวเมืองอุบลยังไม่มี ซึ่งเมื่อสมัยนั้นเมื่อถึงวันเทศกาลเข้าพรรษา ชาวบ้านจะฟั่นเทียนพันรอบศรีษะนำไปถวายพระเพื่อจุดบูชาจำพรรษาพร้อมทั้งหาน้ำมัน เครื่องไทยทาน และผ้าอาบน้ำฝน ไปถวายพระ

#DEKPSC ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร

#DEKPSC ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร วิทยาลัยฯรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย นักศึกษา #PSC ที่ขับขี่รถจักยานยนต์จำเป็นต้องมี ใบขับขี่ทุกคน เพื่อให้ตระหนัก รู้จักวินัยจราจร ขับขี่อย่างปลอดภัย ไม่เกิดอันตรายที่จะตามมา โดยเข้าอบรมและสอบใบอนุญาตขับขี่ กับโรงเรียนสอบขับรถ และสอบใบขับขี่ (แมกซ์ไดรพ์ เชอร์วิส)

#PSC อัดแน่นทุกเรื่องเกี่ยวกับบัญชี

#PSC อัดแน่นทุกเรื่องเกี่ยวกับบัญชี นักศึกษาบัญชีของ #PSC ทุกคน ได้WorkShop ตรงกับสมรรถนะ​วิชาชีพบัญชี ในเรื่องเอกสารการบัญชี การใช้โปรแกรมExpress พร้อมรับการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีจากเจ้าของธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์จริง ผ่านห้องปฏิบัติการสำนักงานบัญชี ACC

🎷🎺นักศึกษา MICE ฝึกสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับ Producer มืออาชีพ อ.ธีร์ ธีรวโรภาส

🎷🎺นักศึกษา MICE ฝึกสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับ Producer มืออาชีพ อ.ธีร์ ธีรวโรภาส เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน ที่ผ่านมานักศึกษา MICE ฝึกสมรรถนะวิชาชีพร่วมกับ Producer มืออาชีพ อ.ธีร์ ธีรวโรภาส ในการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รอบDEMO ความรู้ที่ได้จากการเรียน นักศึกษาของ #PSC นำไปใช้ในการฝึกทำงานกับ Producer มืออาชีพ นักศึกษาจะได้มีควา่มเข้าใจใน ขั้นตอนการทำงาน การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ณ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2🎤🎼

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชมพู-ฟ้า

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชมพู-ฟ้า ภาพบรรยากาศและความประทับใจในกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชมพู-ฟ้า ระหว่างพี่ น้อง ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะอยู่ภายใต้การดูแลของคุณครูแต่ละสาขา โดยบรรดาพี่ๆได้เตรียมเกมส์สนุกไว้รอต้อนรับน้องๆ พร้อมกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลกับตัวนักศึกษาผ่านพิธีบายศรีสู่ขวัญโดยพราหมณ์ และตลอดทั้งวันยังมีกิจกรรมสนุกๆให้นักศึกษาได้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการประกวดดาวเดือน ซึ่งผลการประกวดตกเป็นของพี่ๆสาขาการจัดการประชุม และ สาขาดิจิทัลมีเดีย ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจPSC ของสาขาอาหารและโภชนาการ ปิดท้ายกิจกรรมกับแดนซ์สุดสนุกกับ DJ และวงดนตรี

มาตามดูพี่ๆสาขา #MICE #PSC ฝึกสมรรถนะวิชาชีพ MICE CAREER DAY 2022

มาตามดูพี่ๆสาขา #MICE #PSC ฝึกสมรรถนะวิชาชีพ MICE CAREER DAY 2022 โดยตัวแทนนักศึกษา MICE PSC ฝึกสมรรถนะวิชาชีพร่วมเป็น staff ในงาน 6th MICE CAREER DAY 2022 เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพมหานคร นักศึกษาสาขา MICE ได้เรียนรู้ ระบบขั้นตอนในการทำงานที่ถูกต้องจากหน้างานจริง สามารถนำสิ่งที่เรียนมาใช้กับสถานการณ์จริงในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ Cr.พี่ฟอร์ด พี่หนูนา

PSC ON TOUR ระยอง

PSC ON TOUR ระยอง กิจกรรม Psc On Tour จัดขึ้นโดยนักศึกษา Psc สาขาการท่องเที่ยวฝึกปฏิบัติจัดนำเที่ยว ตามมาตรฐานวิชาชีพ ณ สวนสุภัทราแลนด์ จ.ระยอง นักศึกษาได้นำความรู้จากในห้องเรียนมาฝึกปฏิบัติ การจัดทัวร์ลำดับขั้นตอนการทำทัวร์ กับสถานการณ์จริง เจอลูกค้าจริง สถานที่จริง การแก้ปัญหาจริง ทั้งนี้ประสบการณ์ที่น้องได้ในการฝึกวิชาชีพจะนำให้น้องๆไปเป็นไกด์นำเที่ยวที่ประสบความสำเร็จในอนาคต

1 2