นักศึกษาปวช.สาขาการตลาด MICE j. #PSC ออกศึกษาดูงาน เช็คอิน ศูนย์การค้าดัง ICONSIAM

เพราะการเรียนรู้อยู่นอกห้องสี่เหลี่ยม🫶🫶 นักศึกษาปวช.สาขาการตลาด MICE j. #PSC ออกศึกษาดูงาน เช็คอิน ศูนย์การค้าดัง ICONSIAM

🏆🥇เมื่อวันที่ 20 ก.ค.65 นักศึกษาสาขาการตลาด #MICE #PSC เปิดประสบการณ์ตรงที่สอดคล้องกับสาขาวิชาเรียน โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
– กิจกรรมฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ และ Application ต่างๆในอุปกรณ์การเรียนรู้ส่วนตัว iPad ณ ศูนย์ Apple Store สาขาไอคอนสยาม🥰🥰🥰🥰
– การศึกษาดูงานผ่านรูปแบบการจัดแสดงสินค้าของร้านค้าที่หลากหลายกับ ร้านค้า 4 ภาค สุขสยามเมืองมหัศจรรย์ ณ ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร