สุขภาพที่ดี = ชีวิตที่ดี

สุขภาพที่ดี = ชีวิตที่ดี ❤️

สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ #PSC เทคแคร์ทุกคน….💪💪 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 งานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ #PSC จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับคณะครู บุคลากร นักศึกษา 🩺💊 โดยมีเป้าหมายเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และค้นหาโรคที่อาจแฝงอยู่ในร่างกายของแต่ละบุคคล หากมีอาการผิดปกติก็แก้ไขได้ทันท่วงที

💑💑ดูแลร่างกายให้แข็งแรงเพื่อคนที่เรารัก💑💑