กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา

#PSC จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยพงษ์สวัสดิ์

ดร.กัณฐชา จารุจินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

ดร.ณิชาภัทร จารุจินดา อ.วรลักษณ์ ไชยเดชะ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักศึกษา

ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล

พร้อมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดในชุมชนตลาดนนทบุรี ชุมชนโดยรอบวิทยาลัยฯ และภายในวิทยาลัยฯ 😀😃