จากใจรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง

จากใจรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง 👬

ในวันนี้ #DEKTOUR ระดับชั้น ปวช.3 สาขาการท่องเที่ยว ✈️🚍 มีโอกาส ได้รับฟังบรรยายพิเศษ จากรุ่นพี่ ในเรื่องประสบการณ์ และมุมมองดีๆ ที่ รุ่นพี่มาแชร์ให้ฟังถึงโลกของการทำงาน หลังเรียนจบกับการทำจริงในสายอาชีพ เป็นสิ่งหนึ่งที่นักศึกษา จะได้ ข้อคิด มุมมอง ประสบการณ์ของจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานในสถานประกอบการ

โดย นายจีรศักดิ์ กล่ำโพธิ์ (พี่เจ) ศิษย์เก่าสาขาการท่องเที่ยว ปัจจุบันทำงาน ณ โรงแรมอัณณา นาวา ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตำแหน่ง RECEPTION/FRONT DESK