ปาเอญ่าถ้วยร้อน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ปาเอญ่าถ้วยร้อน🍜🍜

🎉🎉 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 🏆🏆🏆

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2565 นักศึกษาPSC สาขาอาหาร ระดับชั้นปวช. เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565 “ผลงานโครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เอปาญ่าถ้วยร้อน” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จ.นนทบุรี

Cr. ภาพวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี