Month: September 2022

เด็กยุคนี้มองภาพอนาคตไว้อย่างไร?

    เด็กยุคนี้มองภาพอนาคตไว้อย่างไร? ในวันโลกรอบตัวเราไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน วันเราต้องมองหาอนาคตที่มั่นคง ด้วยการเลือกสถานที่เรียนตั้งแต่วันนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยที่ใส่ใจทุกรายละเอียดคุณภาพของการศึกษา ให้ก้าวทันยุคสมัย ให้การศึกษาตอบโจทย์กว่าที่เคย วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์พร้อมช่วยแก้ปัญหา และคลายความกังวล เหมือนวิทยาลัยเป็นคนในครอบครัวของนักศึกษา ใสใจ เพื่อก้าวสู่อนาคต การศึกษาเป็นอีกขั้นของก้าวที่โต เพื่อให้ชีวิตไม่เป็นอุปสรรค์ อนาคตต้องมั่นคง และนี้คือมาตรฐานการเลือกสถานศึกษา วิทยาลัยที่ดูแลอนาคตของเด็กๆให้ดีขึ้น เพื่ออนาคตที่ดี และตลอดไป     วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 แล้ววันนี้ DKE66 ลงทะเบียนวันนี้พร้อมรับทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือดรับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือดรับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี 1.นางสาว ทิพานันท์  อุณหบุตร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี 2.นางสาว ประภัสสร  เพ็ญภู่ ปากเกร็ด 3.นางสาว วีณาภร    สาระคุณ      ปากเกร็ด 4.นางสาว ขนิษฐา จีนทร์ฉุน     สีกัน 5.นางสาว กัญญณัฐ  พยัคฆา       เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี 6.นางสาว จิตราพร อุนทิจันทร์ เบญจมราชานุสรณ์ 7.นางสาว วรฤทัย ศิริกำเนิด         เบญจมราชานุสรณ์ 8.นางสาว พริมรตา จันทวงษ์        วัดเขมาภิรตาราม 9 นาย จิรายุ  จิรอนันต์วัฒนา        วัดเขมาภิรตาราม 10.นางสาว ศิริพักตร์ ประทุมเมือง วัดเขมาภิรตาราม 11.นางสาว ศิญาฎา สุดยินดี         เทพศิรินทร์ นนทบุรี 12.นางสาว ปิ่นวดี มิตรผักแว่น       บางบัวทอง 13.นาย ธนภัทร มุ้ยจีน            บางบัวทอง หมายเหตุ : นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา […]

PEAK x PSC

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ( PEAK ) กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เพื่อการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ พร้อมกับระบบการบัญชีแบบครบวงจร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

24 กันยายน 2565 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองพร้อมรับทราบผลการเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช. 1 – ปวช. 2 และ ปวช. 3

ประมวลภาพบรรยากาศ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองพร้อมรับทราบผลการเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช. 1 – ปวช. 2 และ ปวช. 3 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ …… ฟังผลการเรียนไปแล้วเป็นอย่างไรบ้าง แอดให้กำลังใจทุกคนนะคะ ช่วงนี้พักผ่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะ……แล้วเรามาพบกันในวันเปิดเรียน 10 ตุลาคม 2565 สำหรับกิจกรรมวันดังกล่าวประกอบด้วย (-) การจัดเลี้ยงอาหารรับรอง ในเมนูสุดพิเศษจากนักศึกษาสาขา#อาหารและโภชนาการ (-)การรับฟังผลปฏิบัติการของวิทยาลัยฯในภาคเรียนที่ 1/2565 จากท่านผู้อำนวยการ (-)พบครูที่ปรึกษาในการฟังผลการเรียนของนักศึกษา ที่พิเศษของพิเศษคือ…..การทำความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะทางบัญชีกับ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด (PEAK) โปรแกรมบัญชีออนไลน์

Dek การตลาด เขาเรียนอะไรกัน? #ที่สาขาการตลาดดิจิทัล #PSC

???หลายๆคนคงอยากทราบว่า #Dek การตลาด เขาเรียนอะไรกัน? สามารถสร้างรายได้จากการขายของแบบปังๆๆๆๆ #ที่สาขาการตลาดดิจิทัล #PSC #การตลาดดิจิตอล ในรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์  เครื่องมือ การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทางการตลาด ช่องทางบนโลก #โซเชียล #Content การเขียนเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ และมีประโยชน์ การโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ให้กับสินค้า #Sale การขาย นำเสนอยังไงให้จึ้ง #ขายยังไงให้ปัง #Mc การปรับบุคลิกภาพ การพูดอย่างน่าเชื่อถือ พูดอย่างไรให้มีความน่าสนใจ – #Brand การสร้างแบรนด์ ด้วยหลักการตลาด ทำแผนการตลาดเป็น วิเคราะห์ข้อมูลทางการได้ คุณภาพ การันตี ด้วย ผลงาน และรางวัลระดับประเทศ เป็นที่ยอมรับในวงการ #การตลาด

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566 – 2570 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม M-Learning วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ นางวรลักษณ์ ไชยะเดช ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566 – 2570 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2565 และ พ.ศง 2566 – 2570 เพื่อในการศึกษา และรวบรวมข้อมูลด้านกำลังแรงงาน เพื่อวิเคราะห์ความต้องการแรงงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในภาพรวมของจังหวัด และประสานแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานและการฝึกอาชีพเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด พร้อมท้งติดตามและดำเนินการตามแผนการพัฒนากำลังแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณในพื้นที่จังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษา เพื่อให้มีโอกาสในการทำงานในพื้นที่จังหวัด รวบรวมข้อมูลเพื่อสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกบการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ประจำปี และส่งเสริมสถานประกอบกิจการและองค์กรในภาคเอกชนของจังหวัดให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงานและฝึกอาชีพของจังหวัด ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่จะทำให้แรงงานมีความรู้ ทักษะ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน

PEAKaccount

PEAK account การเรียนบัญชี ไม่ยากอย่างที่คิด IT น่าสนุกกับเทคนิคจากมืออาชีพจริง……………….กิจกรรมดีๆ “Roadshows PEAK ” โดยพี่ๆ บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด ที่มอบประสบการณ์ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณสมบัติและการใช้งานโปรแกรมบัญชี PEAK ให้กับน้องๆสาขาการบัญชี ได้รู้จัก รวมถึงระบบการจัดการหลังบ้านของเว็บไซต์ PEAK ให้กับน้องๆสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รู้จักเทคนิคการเขียนและพัฒนาเว็บไซต์ให้น่าสนใจ

รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ นายอาทิตย์ เรืองฤทธิศักดิ์ นักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ มอบรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ แก่นายอาทิตย์ เรืองฤทธิศักดิ์ นักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี ผู้ผ่านการคัดเลือก จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี วันที่ 30 สิงหาคม 2565