Dek การตลาด เขาเรียนอะไรกัน? #ที่สาขาการตลาดดิจิทัล #PSC

???หลายๆคนคงอยากทราบว่า #Dek การตลาด เขาเรียนอะไรกัน? สามารถสร้างรายได้จากการขายของแบบปังๆๆๆๆ💸💸💸 #ที่สาขาการตลาดดิจิทัล #PSC
#การตลาดดิจิตอล ในรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ 🔴🟢
 เครื่องมือ การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทางการตลาด
ช่องทางบนโลก #โซเชียล 📱🛒
#Content การเขียนเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ และมีประโยชน์ การโฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์
ให้กับสินค้า 📢🧾🧾
#Sale การขาย นำเสนอยังไงให้จึ้ง #ขายยังไงให้ปัง🎉🎉
#Mc การปรับบุคลิกภาพ การพูดอย่างน่าเชื่อถือ พูดอย่างไรให้มีความน่าสนใจ 👩🏻‍💼🤵
#Brand การสร้างแบรนด์ ด้วยหลักการตลาด ทำแผนการตลาดเป็น วิเคราะห์ข้อมูลทางการได้ 📊📈📉
คุณภาพ การันตี ด้วย ผลงาน และรางวัลระดับประเทศ เป็นที่ยอมรับในวงการ #การตลาด