Month: October 2022

“ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน”

“ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน” ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์👏👏 ✨1.นายปารเมศ สายสุทธิ ปวส.2 สาขาอาหารและโภชนาการ ✨2.นางสาวณัฏฐชา แก้วปู่วัด ปวช.3 สาขาการท่องเที่ยวและภาษาต่างประเทศ ที่เข้าร่วมในพิธีซ้อมรับรางวัล🏆พระราชทาน เพื่อรับฟังคำชี้แจง การเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โดยมีนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา 334 คน