“ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน”

“ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี รางวัลพระราชทาน”
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์👏👏
✨1.นายปารเมศ สายสุทธิ ปวส.2 สาขาอาหารและโภชนาการ
✨2.นางสาวณัฏฐชา แก้วปู่วัด ปวช.3 สาขาการท่องเที่ยวและภาษาต่างประเทศ
ที่เข้าร่วมในพิธีซ้อมรับรางวัล🏆พระราชทาน เพื่อรับฟังคำชี้แจง การเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โดยมีนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา 334 คน