✨✨การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565✨✨

✨✨การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565✨✨

#PSC วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จัดให้มีการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาระดับปวช.-ปวส. 6 สาขาวิชา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯในการเข้ารับการประเมินนักศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์พิจารณาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีและเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม แอดมิน👏👏ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาที่ผ่านการคัดเลือก

ทั้งระดับ ปวช. ปวส. ลำดับ ดังนี้

ระดับปวช.

1.นางสาวหรรษา ชมานุช สาขาอาหารและโภชนาการ

2.นางสาวพิชามญชุ์ ศรีสว่างวงศ์ สาขางานการท่องเที่ยว

3.นางสาวบัณฑิตา ฉั่วตระกูล สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปวส.

1. นางสาวนุชจิราภรณ์ เกื้อกูล สาขาดิจิทัลกราฟิก

2. นางสาวมัณฑนา ปันสุข สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ

3. นายอติชาต โหมดศรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

🤝🤝 แอดมินขอเชิญชวนชาว #PSC ร่วมเป็นกำลังใจให้กับกับตัวแทนสถานศึกษาทั้งระดับ

ปวช.

นางสาวหรรษา ชมานุช สาขาอาหารและโภชนาการ

ระดับปวส.

นางสาวนุชจิราภรณ์ เกื้อกูล สาขาดิจิทัลกราฟิก

✨✨👏ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าประเมินในระดับภาคต่อไป 👏✨✨