การตรวจประเมิน องค์การมาตรฐานดีเด่น (อวท.)

คณะนักศึกษา อวท.วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู้ประเมินการทำงานในการตรวจประเมิน องค์การมาตรฐานดีเด่น และ สมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในการนี้อ.วรลักษณ์ ไชยเดชะ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ให้การต้อนรับในการนี้ด้วย