เกี่ยวกับ PSC

ข้อมูลทั่วไป

ปรัชญาวิทยาลัย             พัฒนาความรู้ ควบคู่ คุณธรรม
สีประจำโรงเรียน             ชมพู – ฟ้า
สีชมพู  หมายถึง            ความรัก ความอ่อนโยนและความผูกพัน
สีฟ้า     หมายถึง            การไม่กำหนดขอบเขตในการศึกษา
อักษรย่อของวิทยาลัย        PSC

เกี่ยวกับ PSC

สัญลักษณ์ของวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

เมื่อก้าวสู่ปี 2010 ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์จึงถูกปรับเปลียนภาพลักษณ์เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล ตราสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมล้อมรอบด้วยวงกลมเพื่อให้สะท้อนความหมายว่าความรู้เป็นดกราะคุ้มกันภัยของชีวิต ตามแนวส่วนโค้งวงกลมมีชื่อ “วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์” อยู่ด้านบนและด้านล่างมีคำว่า “อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี” ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยบนแนวโค้งด้านล่างปลายเหลี่ยม มีชื่อภาษาอังกฤษ PONGSAWADI มีคำว่า Technological College อยู่บนแถบคาดเหนือโล่เป็นรูปมงกุฎ ประทับเลข 1972 อันเป็นปีก่อตั้งวิทยาลัย ที่ปลายด้านแหลมของโล่ มีลายรวงข้าว ล้อมอักษรย่อ PSC คือ ชื่อย่อของวิทยาลัย รวงข้าวให้ความหมายถึงการผลิดอกออกผล ความเจริญงอกงามของชีวิตและสติปัญญา