สาขาการบัญชี

Account Program (สาขาการบัญชี)
         เรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีคอมพิวเตอร์,บัญชีภาษีอากร,การเตรียมความพร้อมสู้นักบัญชีในอนาคตโดยเรียนรู้การใช้โปรแกรม Express  
แนวทางอาชีพ สาขาการบัญชี

สนใจสมัครเรียนออนไลน์ คลิก