สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

Information Technology  (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
       เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์,พัฒนาและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์,เรียนรู้ปฏิบัติงาน Office Automation,ทักษะการเขียน Programming ,เทคนิคการควบคุมหุ่นยนต์ล้ำสมัย,ออกแบบเว็บไซต์ระดับมืออาชีพ ฯลฯ
บุคลิกภาพ
       ชอบเทคโนโลยีใหม่ ๆ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา มั่นใจในตนเอง
โอกาสทางอาชีพ

       พนักงานคอมพิวเตอร์ , ช่างซ่อมบำรุงระบบ Software , นักวิชาการคอมฯ , Web master , Programmer , วิเคราะห์และออกแบบระบบคอมฯ , Network ฯลฯแนวทางอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

สนใจสมัครเรียนออนไลน์ คลิก