สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 1

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 2

แนวทางอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

Business Information Technology (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)

เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ , พัฒนาและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , เรียนรู้ปฏิบัติงาน Office Automation , ทักษะการเขียนProgramming , เทคนิคการควบคุมหุ่นยนต์ล้ำสมัย , ออกแบบเว็บไซต์ระดับมืออาชีพ ฯลฯ
บุคลิกภาพ

ชอบเทคโนโลยีใหม่ ๆ และชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา มั่นใจในตนเอง

โอกาสทางอาชีพ

พนักงานคอมพิวเตอร์ , ช่างซ่อมบำรุงระบบ Software , นักวิชาการคอมฯ , Web master , Programmer , วิเคราะห์และออกแบบระบบคอมฯ , Network ฯลฯ