รางวัลและผลงาน

📣📣 รางวัล เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 👏👏

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นัฐกานต์ วิบูลย์เชื้อ ปวช.3 สาขาการบัญชี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เยาวชนดีเด่น อันดับที่ 1 ของประเทศ ประจำปี 2564”

รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 🥇🥇

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เข้ารับเกียรติบัตรผู้บริหาร ครูดีเด่น และนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นักศึกษา PSC คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐวดี กลับดี นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

1 2