รางวัลและผลงาน

รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 🥇🥇

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เข้ารับเกียรติบัตรผู้บริหาร ครูดีเด่น และนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นักศึกษา PSC คว้ารางวัลเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐวดี กลับดี นักศึกษา ปวช.3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ราววัลโครงงานการเงิน ระดับโครงงานสร้างสรรค์ประเภทกิจกรรมการเรียนรู้ Planning Fin for Life

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจัดทำผลงานในโครงการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน Fin.ดี We Can Do Season 2

1 2 3