BLOG

เด็กยุคนี้มองภาพอนาคตไว้อย่างไร?

    เด็กยุคนี้มองภาพอนาคตไว้อย่างไร? ในวันโลกรอบตัวเราไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน วันเราต้องมองหาอนาคตที่มั่นคง ด้วยการเลือกสถานที่เรียนตั้งแต่วันนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยที่ใส่ใจทุกรายละเอียดคุณภาพของการศึกษา ให้ก้าวทันยุคสมัย ให้การศึกษาตอบโจทย์กว่าที่เคย วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์พร้อมช่วยแก้ปัญหา และคลายความกังวล เหมือนวิทยาลัยเป็นคนในครอบครัวของนักศึกษา ใสใจ เพื่อก้าวสู่อนาคต การศึกษาเป็นอีกขั้นของก้าวที่โต เพื่อให้ชีวิตไม่เป็นอุปสรรค์ อนาคตต้องมั่นคง และนี้คือมาตรฐานการเลือกสถานศึกษา วิทยาลัยที่ดูแลอนาคตของเด็กๆให้ดีขึ้น เพื่ออนาคตที่ดี และตลอดไป     วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 แล้ววันนี้ DKE66 ลงทะเบียนวันนี้พร้อมรับทุนการศึกษา